BESETNINGAR

Dalaverar brukte 2016

Arvid Berland: Perleson 2014181 kåra 9,5p

Stig Bjørkheim: Reinvåk 12146 1pr, Sveisrugg 2014008 2pr

Ivar & Oddmund Hildal: Grøndølen2013183 (semin) 1pr, 2015093 kåra 9,5p

Jon Møretrø: Stjernerugg 2013150 1pr, Semmingsen 8313689 (semin), 2015201 kår 10p
Lars Nordanger: 2015255 kåra 8p

Knut Jarle & Jon Kr Norheim: 2015259 Kåra 9,5p

Kati & Tjerand Nybø: 2015256 kåra 9p
Ingunn Nævdal: Fjordgut 2011227 1avk.pr, 20001 2pr, 2015257 kåra 10p

John Refsdal: kåra verlam
Sigbjørn Rognebakke: Bordølen 2014122 1pr

Knut Rongved: A Bjørn 2014200 2pr, 2015258 kåra 10p

Anders Seljestad: Tønnvær 2013200 1pr, Sylvstein 2014011 1pr, 2015262 kåra 9,5p

Kjetil Skjervheim: Siljar 2012214 1pr, Breidølen 2014211 1pr

Nils Tveite: Stjernerugg 2013150 1pr, 2015201 kåra 10p

Einar Ulvund: Matteus 2014024 1pr

Svein Arne Øvervik: Skjervheim 2015....  2pr

BESETNINGAR 2016

BESETNINGSOVERSIKT VINTERFORA TIL MEDLEMAR 2016
Totalt 601 dyr, herav 24 vaksne verar, 18 rispit, 397 vaksen sau og 160 gimre
Dalasau  330 - 15-11-218-86
Farga spel 76 - 3-3-55-15
Gammel spel  32- 1-1-16-14
Kvit spel  29 - 1-0-13-15
Sjeviot  33 - 0-2-24-7
Suffolk  18 - 1-1-11-5
Svartfjes  64 - 4-0-49-11
Pelssau 19 - 1-0-11-7

BESETNINGER
Arvid Berland
* Dalasau 35 - 1-0-29-5
Stig Bjørkhaug
* Dalasau 25 - 3-0-8-14
* Farga spel 16 - 0-2-12-2
* Gamal spel 13 - 1-0-11-1
* Kvit spel 10 - 1-0-3-6
* Svartfjes 22 - 2-0-15-5
* Pelssau 19 - 1-0-11-7
Ivar & Oddmund Hildal
* Dalasau 10 - 1-1-4-4
* Gamal spel 2 - 0-0-0-2
* Kvit spel  12 - 0-0-5-7
* Suffolk 15 - 1-1-9-4
Kjell Jacobsen
Farga spel  34 - 1-1-25-7
Sjeviot   33 - 0-2-24-7
Audun Jonset
Gamal spel  10 - 0-1-0-9
Jon Møretrø

Dalasau  7 - 0-0-4-3
Kati og Tjerand Nybø
Dalasau  1 - 0-1-0-0

Farga spel  7 - 0-0-7-0
Gamal spel 2 - 0-0-1-1
Kvit spel  4 - 0-0-2-2
Suffolk  3 - 0-0-2-1
Knut Jarlr & Jon Kr. Norheim
Dalasau  1 - 0-1-0-0
Farga spel  8 - 1-0-5-2
Gamal spel  5 - 0-0-4-1
Ingunn Nævdal
Dalasau  35 - 2-2-20-11
John Refsdal
Dalasau  16 - 0-0-10-6
Sigbjørn Rognebakke
Dalasau  33 - 1-1-24-7
Knut Rongved
Dalasau  33 - 1-1-23-8
Farga spel  3 - 0-0-3-0
Anders Seljestad
Dalasau  16 - 2-2-8-4
Kjetil Skjervheim
Dalasau  45 - 1-0-35-9
Kvit spel  2 - 0-0-2-0
Nils Tveite
Dalasau  41 - 1-2-30-8
Einar Ulvund
Dalasau  13 - 1-0-9-3
Andreas Vorland
Farga aspel  8 - 1-0-3-4
Svein Anders Øvrevik
Dalasau  19 - 1-0-14-4

TILV EKST LAM ULIKE RASER VÅR 2015  

I besetningen til Ivar og Oddmund Hildal er det i hovudsak NKS, men også noko dal, suffolk og spel. Ut frå vårveginga er medelet for tilvekst av lam (g/dg) for dei ulike rasene rekna ut. Vaksne sauer for seg og gimrer med lam for seg. Knyttar seg ein del usikkerhet til tala då antalet er lite for nokre av rasene og for lammetalet per sau/gimre er det også stor skilnad .

VAkSEN SAU
Dal         434  (10 lam - 5 sauer/2,0)
Suffolk  454  ( 4 lam - 3 sauer/1,3)
Spel       428  ( 3 lam - 2 sauer/1,5)
NKS       445  ( 83 lam - 40 sauer/2,1)

GIMRE 
Dal         414  ( 1 lam - 1 gimre/1,0)
Suffolk   374  ( 2 lam - 2 gimrer/1,0)
Spel        333  ( 9 lam - 5 gimrer/1,8)
NKS        398  ( 15 lam - 10 gimrer/1,5)

BESETNINGSTAL (VINTERFORA) 2015 TIL MEDLEMANE. (2014)

DALASAU
Arvid Berland 35 (40)
Stig Bjørkheim  7  nytt medlem
Ivar & Oddmund Hildal   14 (6)
Jon Møretrø  6 (6)
Jon Møretrø & Nils Tveite  1 (0)
Ingunn Nævdal   31 (35)
John Refsdal   15  nytt medlem
Sigbjørn Rognebakke 26 (8)
Knut Rongved   32 (32)
Anders Seljestad 9 (9)
Kjetil Skjervheim 39 (54)
Kåre Olai Solheim   12 (5)
Sigbjørn Strand    2  nytt medlem
Nils Tveite   45 (50)
Einar Ulvund   15  nytt medlem
Jan Tore Veland  1 (1)
Svein Anders Øvrevik   25 (27)
TOTAL DALASA   314 (304)

SPELSAU
Stig Bjørkheim   37  nytt medlem
Ivar & Oddmund Hildal  10 (3)
Frida Meyer 1 (2)
Knut Rongved 4 (2)
Kjetil Skjervheim 4 (5)
Andreas Vorland 6  nytt medlem
TOTAL SPELSAU  62 (12)

SUFFOLK
Ivar & Oddmund Hildal  9 (4)
Sigbjørn Strand  6  nytt medlem
TOTAL SUFFOLK  15 (4)

SVARTFJES
Stiog Bjørkheim  43  nytt medlem
Svein Anders Øvrevik  33 (28)
TOTAL SVARTFJES  76 (28)

STEIGARSAU
Frida Meyuer  1 (2)
Steinar Ljones  2 (3)
Bjørn Helge Skåle  7 (11)
TOTAL STEIGARSAU  10 (13)

PELSSAU
Stig Bjørkheim  16  nytt medlem

TOTAL VINTERFORA 492 (382)

LAMMETAL (LEVANDE FØDDE) REINRASA SAU TIL MEDLEMANE I REINRASALAGET 2014.

Eigar

Vaksen sau m/ lam

Gimre m/lam

Ant. m/ firl.

Ant. m/ trill.

Ant. m/ tvill.

Ant. m/ ein

Ant. Total

Gj. snitt

DALASAU

Ivar og Oddmund Hildal

1

21

2

4

1,33

Jon Møretrø

31

1

1

6

2,00

Knut Rongved

201

16

3

38

1,90

Anders Seljestad

3

32

4

8

1,25

Nils Tveite

414

33

4

82

2,00

Sigbjørn Rognebakke

165

9

2

35

2,18
SPELSAU

Ivar og Oddmund Hildal

2

1

1

1


1

8

2,67

Knut Rongved

21

1


5

2,50


SUFFOLK

Ivar og Oddmund Hildal


3
3

3

1,00

                                                SVARTFJES


LAMMETAL (LEVANDE FØDDE) REINRASA SAU TIL MEDLEMANE I REINRASALAGET 2014.

Eigar

Vaksen sau m/ lam

Gimre m/lam

Ant. m/ firl.

Ant. m/ trill.

Ant. m/ tvill.

Ant. m/ ein

Ant. Total

Gj. snitt

DALASAU

Ivar og Oddmund Hildal

1

21

2

4

1,33

Jon Møretrø

31

1

1

6

2,00

Anders Seljestad

3

32

4

8

1,25

SPELSAU

Ivar og Oddmund Hildal

2

1

1

1


1

8

2,67

SUFFOLK

Ivar og Oddmund Hildal


3
3

3

1,00


BESETNINGSTAL REINRASA (VINTERFORA) 2014 (2013) TIL MEDLEMAR I MYRKDALEN DALASAULAG

DalasauNavn

Vaksen ver

Rispit ver

Vaksen sau

Gimre

Sum

+/-

Arvid Berland

1  (0)

1  (1)

29  (28)

9  (9)

40  (38)

+2

Ivar &Oddmund Hildal


1


5

6

+6

Jon Møretrø4  (5)

2  (1)

6  (6)

0

Ingunn Nævdal

2

1

22

10

35

+35

Sigbjørn Rognebakke

1  (0)

0  (1)


7 (0)

8  (1)

+7

Knut Rongved

2


22

8

32

+32

Lars Ove & Leiv Sausjord

2  (1)

0  (1)

22  (24)

4  (6)

28  (32)

-4

Anders Seljestad

1 (0)

0  (2)

4  (7)

4  (3)

9  (12)

-3

Kjetil Skjervheim

1  (0)

0  (1)

42  (45)

11  (10)

54 (56)

-2

Kåre Olai Solheim

1


2

2

5

+5

Nils Tveite

2  (2)

1  (0)

43  (55)

8  (10)

54 (67)

-13

Svein Anders Øvrevik

1  (1)

1  (1)

20  (34)

5 (5)

27  (41)

-14

SUM

14  (4)

5 (7)

210  (198)

75  (44)

304  (253)

+51

SpælsauIvar &Oddmund Hildal2

1

3

+3

Frida Meyer1  (1)

1  (1)

2  (2)

0

Knut Rongved2*


2

+2

Kjetil Skjervheim4 (3)

1 (1)

5  (4)

+1

SUM9 (56)

3  (25)

12 (81)

-69

*Farga spel

SteigarsauSteinar Ljones

12

3

+3

Frida Meyer1  (1)

1 (0)

2  (1)

+1

Bjørn Helge Skåle10

1

11

+11

SUM

1


11 (1)

4 (0)

16  (1)

+15

SuffolkIvar &Oddmund Hildal


1


3

4

+4

SUM


1


3

4

+4

SvartfjesSvein Anders Øvrevik


1  (0)

12  (5)

15  (9)

28  (14)

+14

SUM


1

12  (5)

15  (9)

28  (14)

+14

Gamal norsk sauSteinar Ljones

1


7

2

10

+10

Kåre Olai Solheim

1


6

4

11

+11

SUM

2


13

6

21

+21

Total

17  (4)

7  (7)

255  (260)

106 (78)

385  (349)

+36

Nyeste kommentarer

20.01 | 07:48

Kor mykje kosta en dalasau?

05.01 | 16:09

Hei, noen kan sig meg hvor mange antall sauer farm har i Norge

05.01 | 11:14

Kjell Ove Tiller 7656 Verdal Jostein Oldervik 7580 Selbu Jan Overvik 7580 ...

26.11 | 22:01

Noen i trøndelag som har dalasau?😊