UTSTILLING 2013

Som i 2012 fekk me strålande haustver under utstillinga i Myrkdalen, men mykje folk utanom utstillarane var det ikkje å sjå.

Etter mykje om og men fekk med til slutt løyve av Mattilsynet å samla dyra på garden til Nils Tveite, og det var mykje fin reinrasa dalasau å sjå. Dessverre var det mange innmelde dyr som ikkje møtte til døming fordi dei ikkje var heimkomne frå fjellet. 20 september er litt for tidleg å halde utstillinga så neste haust må me ha den ei veke seinare.

Me hadde organisert utstillinga slik Mattilsynet kravde, og me fekk skryt av dei tilreisande domarane for gjennomtenkt og effektiv avvikling. Etter utstillinga var det middag på Helgatun for domarar og utstillarar.

Domarar i år var: Nils Fjørkenstad frå Oppland og Kristian Hauan og Gudmund Tønnessen frå Vest Agder.
Beste dyr i kvar klasse hadde:
Vaksen ver: Nils Tveite
Rispitver: Kjetil Skjervheim
Sau med lam: Jon Møretrø
Gimre: Nils Tveite
Verlam: Kjetil Skjervheim

Alle resultat sjå nedanfor.
Bilder frå utstillinga sjå under "FOTO 2013"

RESULTAT SAUEUTSTILLING MYRKDALEN 20.09.2013
Vaksne verar

Nils Tveite

Kat

nr

Eigar

Dyr nr/navn

1

Perlegut 2011234

Kl

Ætt

1

4

Kår

ing

Ull

Kval

10

Ull

mengd

kropp

Lam

vekt

Lam

Ull

kropp

Slutt

poeng

Premie

grad

2

Kom

entar

Fjordgut 2011227

1

Spiss

6

10

2

1

Rispitverar

Fjordson 2012183

3

Arvid Berland

Knut Rognved

Lars Ove Sausjord

5

20101-2012243

Kjetil Skjervheim

6

Blomrugg 2012247

7

Siljar 2012214

4,5

2

2

6

2

6

2

6

10

9

10

10

9,5

10

10

10

9

8,5

10

10

24

27

30

30

2

56,5

61,5

1

65,5

1

66

1

Nr 4

Nr 3

Nr 2

spiss

Jon Møretrø

Sau med lam

9031 Perlerei

8

9

9006 Perleros

7196 Lykkeliv

19

Nils Tveite

6

3

3

6

4,5

3

10

10

8,5

9

8

10

18

20

18

8

20

20

10

9

20

1

74

71

1

1

70

bas

Gimre uten lam

20016 Erla

21

Arvid Berland

20014 Humla

22

23

20004 Dokka

23a

20007

20038 Rosa

24

25

20008 Bia

12-0010

27

Ingunn Nævdal

28

12-0024

20008 Solrei

32

Nils Tveite

20096 Himmelblå

33

34

20067 Luna

36

20079 Maigull

20068 Dokka

38

39

20021 Maia

4,5

4

4,5

4

4

4,5

4

4,5

4,5

4

4

4,5

3

4

4

3

5,5

4

5,5

4

4

6

4

5,5

5,5

4

4

6

1

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

1

2

Nr 3

bas

Nr 2

KÅRING VERLAM MYRKDALEN 2013

Eigar

Arvid Berland

Kår

nr

2013250

2013207

2013209

2013205

Ætt

far

Øyre

nr

30001

5

30016

5

5

30010

6

30035

Ætt

mor

3

3

3

3

Ull

kval

9,5

10

10

9

Kropp

Ull

mengd

10

27

9,5

24

25,5

10

30

10

Nr

kval

Sum

poeng

50,5

49

48

Nr 3

53,5

2013244

9

30010

24

46,5

3

9

6

Ingunn Nævdal

2013131

2013245

30005

3

3

30016

3

3

10

10

9,5