UTSTILLING 2011

Utstillingen vart halden fredag 23 september Opphaldsvær heile dagen, men ikkje sol. Mange langvegsfarande frå Rogaland, Sør- og Austlandet var komne for å sjå nokre av dei beste dalasauene i landet. Utanom utstillarane var det berre ei handfull lokale tilskodarar. Døminga vart, som det har vore dei seinaste åra, haldne rundt på gardane. Smittefaren gjer at Mattilsynet ikkje tillet at ein samlar dyra på ein stad.

Døming hjå Leiv og Lars Ove Sausjord Foto: Frida Meyer.

BILDE FRÅ UTSTILLING

Bilde, sjå "FOTO UTSTILLING 2011"

DOMARAR

Gudmund Tønnessen frå Flekkefjord
Kristian Hauan frå Kvinesdal
Nils Fjørkenstad frå Toten

OMTALE I AVISA HORDALAND

INNMELDE DYR

I alt var det innmeld 63 dyr, av dei møtte 55 til døming

Klasse 1 Vaksen ver: 3 møtt 3
Klasse 2 Rispitver: 2 møtt 2
Klasse 3 Sau med lam: 7 møtt 3
Klasse 4 Gimre uten lam: 32 møtt 28
Kåring verlam: 19 møtt 19

RESULTAT

                                        Kl 1 VAKSEN VER
Leiv Sausjord
Buskar 27007 *           1pr
Kjetil Skjervheim
Rindar 90033 *           1pr
Nils Tveite
Sørprydar 28016 *        1pr
Hovdaruggen 29163 *   1pr og spiss
Hovdaprins 29164 *      1prBuskar 27007 Eigar: Leiv Sausjord

KL: 2 RISPITVER

Lars Ove Sausjord

Tveiten 10155   1pr   Ætt:6   Kår:10   Ull:19   kropp:28,5 Sum:63,5

Kjetil Skjervheim

Draumdølen      1pr   Ætt:6   Kår:9,5  Ull:19   kropp:27    Sum:61,5

Draumdølen Eigar: Kjetil Skjervheim

KL. 3 SAU MED LAM

Jon Møretrø

9006 Perleros  1pr  Ætt:6   Ull:19   Kropp:17   Lam:28,5   Sum:70,5

9031 Perlerei  1pr  Ætt:6   Ull:19   Kropp:17   Lam:28      Sum:70p

Lars Ove Sausjord

9033 Stølsliv1pr,bas Ætt:7   Ull:20   Kropp:20  Lam:29      Sum:76p  

9031 Perlerei Eigar: Jon Møretrø

KL. 4 GIMRE UTEN LAM

Jon Møretrø

0002 Perlesol      1pr

0001 Fjellperla    1pr

0078 Perlepryd    1pr

Inge Rune Rasmussen

00059 Lykkerosa   1pr

Joachim Rasmussen

00083 Spaka         1pr

Lars Ove Sausjord

00071 Fjelldøla     1pr

00070 Fjellstabba  1pr

00078 Hålefina      1pr, nr 2 kvalitet

00059 Lykkefina    1pr

00058 Sterkmøy    1pr, bas

00047 Vårfina       1pr

00069 Vesledøla    1pr

Kjetil Skjervheim

0910 Fjellrosa       1pr

0915 Sterka          1pr

0917 Dragu           1pr

0918 Svarta          1pr

0940 Torvedøla     1pr

0948 Muskdøla       1pr

Øystein Skjervheim

0943 Fjelldøla       1pr

0944 Fjellsymra     1pr

Nils Tveite

0015 Sørdøla         1pr

0019                     2pr

0930 Stora            1pr

Liaros                   1pr 

0052 Sørpryda       1pr

0051 Pryda            1pr

0099 Solmøy          1pr

0014 Luna              1pr

Fire av gimrene til Nils Tveite

Nyeste kommentarer

20.01 | 07:48

Kor mykje kosta en dalasau?

05.01 | 16:09

Hei, noen kan sig meg hvor mange antall sauer farm har i Norge

05.01 | 11:14

Kjell Ove Tiller 7656 Verdal Jostein Oldervik 7580 Selbu Jan Overvik 7580 ...

26.11 | 22:01

Noen i trøndelag som har dalasau?😊