2022

RRESULTAT Kl. 1 VAKSEN VÈR

Nilsdaln beste hanndyr på sjået. Eigare: Eileen Aasheim og Tore Rongved

Reglementet seier at vaksne vèrar som får same premiegrad som tidlegare ikkje treng og poengdømast.

DALASAU
Ingunn Nævdal
Kat. nr 1 Alexander 202090595  1.pr og nr 2 i klassen. Raud rosett

Svanhild og Espen Rode
Kat nr. 3 Tyssedølen 202090561 Ætt 4,5p, Kåring 10p, ullkval.10p, ullmng. 9p. Kropp 8x3p.Sum 57,5p og 2.pr (dømd heime)
Kat. nr 4 liaguten 202090576 1.pr (dømd heime)

Kjetil Skjervheim
Kat. nr 5 Perledølen 202090566  1.pr og nr 3 i klassen. Blå rosett.

Ove Totland
Kat. nr 6 Vikadølen 202090569  2.pr.

Eileen Aasheim og Tore Rongved.
Kat. nr 8 Nilsdaln 2019229  1.pr og spiss i klassen. Kvit rosett og fylkeslagets pr. Den vart og kåra til beste hanndyr på sjået. Fekk nasjonalfarga rosett og fylkeslagets pr.
Kat. nr 9 Viktor 202090590 1.pr.

FARGA SPEL
Trine Skistad
Kat. nr 121 Bruno 202090586 1. pr. og spiss i klassen. Kvit rosett og fylkeslagets pr.

Eileen Aasheim og Tore Rongved
Kat. nr 122 Arne 202090587 1.pr. Nr 2 i klassen og raud rosett.

 

RESULTAT KL. 2 RISPIT VÈRAR

Tjalve spiss. Eigar John Ulvund

Poengrekkefylje: Ætt, kåring som lam, ullkvalitet, ullmengd, kropp = Sum
Krav til 1.pr er 62poeng. I 2021 var kravet 60p

DALASAU
Ivar Hildal
Kat nr 10 Eldor 212090682  6-10-10-9,5-9,5x3 = 64p og 1.pr. Nr 2 i klassen og raud rosett.

Tjerand Nybø
Kat. nr 11. Lonadølen 212090676  4,5-10-10-10-9,5x3 = 61,5 p og 2. pr. Beste ullvèr. Gul rosett og fylkeslagets pr.

Ingunn Nævdal
Kat. nr 12 Rabalder 212090669  6-9,5-9-10-9,5x3 = 63p og 1.pr
Kat. nr 13 Ingo Mod 212090670  4,5-9-9-10-9,5x3 = 61p og 2.pr

Trine Skistad
Kat nr 15 Siggen 212090612  4,5-9,5-10-10x3 = 63 p og 1.pr. Nr 3 i klassen og blå rosett. Beste dalapreg, grønn rosett og landslagets pr.
Kat. nr 16 Nils 212090668  6-10-9-9,5-9,5x3 = 63 p og 1.pr.

John Ulvund
Kat nr 17 Tjalve 212090667  6-10-10-10-10x3 = 66 p 1.pr. Spiss i klassen, kvit rosett og landslagets pr. Den blei nr 2 av alle hanndyr og fleifarga rosett.

 

RESULTAT KL: 3 SAU MED LAM

Sau 80031 til Ingunn Nævdal fekk 1.pr

Krav til 1.pr er i år hevet frå 66p til 68p
Poengrekkefølge: Ætt - Ullkvalitet - Ullmengd - Kropp x 2 - Avdrått x 2 - Kval. lam = SUM

DALASAU
Tjerand Nybø
Kat. nr 18  99006  2.pr
Kat. nr 19  99035  2.pr
Kat. nr 20  99046  2.pr
Kat. nr 21  00014  4,5-9-9-9x2-10x2-9 = 69,5p og 1.pr

Ingunn Nævdal
Kat. nr 23  50032  7-9,5-9-8x2-8,5x2-8,5 = 67p og 2.pr.
Kat. nr 24  70014  5,5-9,5-8,5-9x2-10x2-8,5 = 70p og 1.pr.
Kat. nr 25  70015  6-9-9,5-8,5x2-8x2-8,5 = 66 og 2.pr.
Kat. nr 26  70029  6-9-9-9x2-8x2-8,5 = 66,5p og 2.pr
Kat. nr 27  80005  6-9-9-9,5x2-10x2-9,5 = 72,5p og 1.pr
Kat. nr 28  80031  6-9-9,5-10x2-8,5x2-9,5 = 71p og 1.pr
Kat. nr 29  80038  6-9,5-9-10x2-10x2-9,5 = 74p og 1.pr Nr 2 og raud rosett
Kat. nr 32  90016  4,5-9-8,5-9x2-10x2-9,5 = 69,5 og 1.pr
Kat. nr 33  90024  6-10-8,5-9,5x2-8x2-10 = 69,5p og 1.pr
Kat. nr 34  90032  6-9-9-9x2-10x2-8,5 = 70,5p og 1.pr
Kat. nr 35  00014  6-10-10-10x2-8x2-10 = 72p og 1.pr
Kat. nr 36  00017  6-9-9-9x2-9,5x2-9 = 70p og 1.pr
Kat. nr 38  00036  6-9-9,5-9x2-8x2-9,5 = 68p og 1.pr
Kat. nr 39  00037  6-8,5-9,5-9x2-8x2-9 = 67p og 2.pr.

Trine Skistad
Kat. nr 41  91013 Mina  4,5-9,5-9,5-9x2-10x2-9 = 70,5p og 1.pr
Kat. nr 42  91018 Trultemor  4,5-8,5-9,5-8,5x2-10x2-9 = 68,5p og 1.pr
Kat. nr 43  91019 Mussi  4,5-9-9-9,5x2-10x2-9 = 70,5p og 1.pr
Kat. nr 44  00005 Mia  4,5-10-9-9x2-10x2-9,5 = 71p og 1.pr
Kat. nr 45  00057 Pinki  4,5-9-10-9,5x2-10x2-9 = 71,5p og 1.pr  Nr 3 og blå rosett
Kat. nr 46  00058  Hebbelilla  4,5-10-9-8x2-9x2-8,5 = 66p og 2.pr

Eileen Aasheim og Tore Rongved
Kat. nr 64  51118  5,5-9,5-10-9x2-10x2-9 = 72p og 1.pr
Kat. nr 65  51130  5,5-9-9-8,5x2-10x2-10 = 70,5p og 1.pr
Kat. nr 67  61161  4-8,5-8,5-9x2-10x2-9 = 69p og 1.pr
Kat. nr 71  81235  1.pr
Kat. nr 72  81245  6-9,5-10-10x2-10x2-9-= 74,5p og 1.pr  Bassau, kvit rosett. Fylkesl. pr

SPELSAU
Trine Skistad
Kat. nr 123  91029 Mikkeline (farga)  3,5-8,5-9-9x2-10x2-9,5 = 68,5p og 1.pr

Andreas Vorland
Kat. nr 124  80106 Bluebell (farga)  3,5-8,5-9-9x2-8x2-8 = 63p og 2.pr
Kat. nr 125  90110  Ella (farga) 3,5-9-10-10x2-9x2-9,5 = 70p og 1.pr. Nr 3 spelsau, blå ros.
Kat. nr 126  90111 Bella (farga) 3,5-9-9-9x2-10x2-9,5 = 69p og 1.pr
Kat. nr 127  00210 Ingrid (kvit)  3,5-9-9-8x2-8x2-8 =61,5p og 2.pr
Kat. nr 128  00212 Carly (farga)  3,5-8-8,5-8x2-10x2-10 = 66p og 2.pr

Eileen Aasheim og Tore Rongved
Kat. nr 129  00034 Frida (farga) 5-9-9-9,5x2-10x2-8,5 = 70,5p og 1.pr

KLASSE 3a GIMRE MED LAM
SPELSAU
Andreas Vorland
Kat. nr 130  11045 (farga)  3,5- 8-8,5-9x2-9x2-8,5 = 64,5p og 2.pr
Kat. nr 131  11048 (farga)  3,5- 8,5-8,5-9x2--10x2-10 = 68,5p og 1.pr
Kat. nr 132  11049 (farga)  3,5-8,5-8-8x2-10x2-9 = 65p og 2.pr
Kat. nr 133  11059 (farga)  3,5-8-8,5-9x2-10x2-9,5 = 67,5p og 2.pr
Kat. nr 134  11060 (kvit)    3,5-9-8,5-8x2-10x2-9,5 = 66,5p og 2.pr 
Kat. nr 135  11061 (kvit)    3,5-9-9-9,5x2-10x2-10 = 70,5p og 1.pr Nr 1 spelsau, kvit ros og fylkesl. pr.
Kat. nr 136  11070 (kvit)    3,5-9,5-9,5-9,5x2-9,5x2-10 = 70,5p og 1.pr Nr 2 spelsau, raud ros.

KL 4 GIMRE UTAN LAM

10018 Gullperla 1.pr Eigar Jon Møretrø

Nytt i 2023 er at skal ei gimre få 1.pr må den ha ullkvalitet min 9p og det same for kropp.
DALASAU
Jon Møretrø
Kat. nr 73 Gullperla  Ætt 8p  1.pr

Tjerand Nybø
Kat nr 74  11005 Randi  Ætt 4,5p  1.pr

Ingunn Nævdal
Kat. nr 75 10003  Ætt 6p  2.pr
Kat. nr 76 10008  Ætt 6p  1.pr
Kat. nr 77 10010  Ætt 6p  1.pr
Kat. nr 78 10013  Ætt 6p  1.pr
Kat. nr 79 10015  Ætt 6p  1.pr
Kat. nr 80 10016  Ætt 6p  1.pr
Kat. nr 81 10017  Ætt 6p  2.pr
Kat. nr 82 10019  Ætt 6p  1.pr
Kat. nr 83 10020  Ætt 6p  2.pr
Kat. nr 84 10022  Ætt 6p  1.pr
Kat. nr 85 10024  Ætt 6p  2.pr
Kat. nr 86 10025  Ætt 5,5 2.pr
Kat. nr 87 10026  Ætt 5,5 1.pr
Kat. nr 88 10033  Ætt 6p  2.pr
Kat. nr 89 10036  Ætt 6p  2.pr
Kat. nr 90 10037  Ætt 6p  2.pr
Kat. nr 91 10047  Ætt 6p  1.pr
Kat. nr 92 10050  Ætt 6p  1.pr

Svanhild og Espen Rode
Kat. nr 93 10179  Ætt 4,5  1.pr
Kat. nr 94 10188  Ætt 4,5  2.pr
Kat. nr 95 10204  Ætt 4,5  2.pr
Kat. nr 96 10234  Ætt 4,5  2.pr

Trine Skistad
Kat. nr 97 10001  Ætt 6p  1.pr
Kat. nr 98 10002  Ætt 6p  1.pr
Kat. nr100 10023  Ætt 5,5 1.pr

Vidar Trengereid
Kat. nr 101 10002  Ætt 4,5  2.pr
Kat. nr 102 10006  Ætt 6p   1.pr
Kat. nr 103 10007  Ætt 6p   1.pr
Kat. nr 104 10008  Ætt 6p   2.pr
Kat. nr 105 10009  Ætt 6p  1.pr
Kat. nr 106 10032  Ætt 6p  2.pr

Nils Tveite
Kat. nr 107 21014 Fjellrosa  Ætt 6p  1.pr

John Ulvund
Kat. nr 108 10002 Fia  Ætt 6p  1.pr
Kat. nr 109 10004 Breia   Ætt 6p  1.pr
Kat. nr 110 10015 Billa  Ætt 5,5p  1.pr
Kat. nr 111 10034 Perla  Ætt 6p  1.pr
Kat. nr 112 10035 Pia  Ætt 6p  1.pr

Eileen Aasheim og Tore Rongved
Kat. nr 113 10003 Margot  Ætt 6p  2.pr
Kat. nr 115 10006 Agate  Ætt 6p  1.pr
Kat. nr 116 10021 Joran  Ætt 6p  1.pr
Kat. nr 117 10023 Marit  Ætt 6p  2.pr
Kat. nr 118 10042 Bertine  Ætt 6p  2.pr
Kat. nr 119 10046 Viktoria  Ætt 6p  2.pr

SPELSAU
Trine Skistad
Kat. nr 137 10010 (farga)  Ætt 4  1.pr

Eileen Aasheim og Tore Rongved
Kat. nr 138 10008 Linni  Ætt 6p  2.pr
Kat. nr 139 10010 Lara  Ætt 6p  2.pr
Kat. nr 140 10030 Svartlin  Ætt 6p  1.pr
Kat. nr 141 10035 Mari  Ætt 6p  1.pr
Kat. nr 142 10037 Malin  Ætt 6p  1.pr

KL. 5 AVKOMSGRUPPE VÈRAR

Modelldølen 2015015 fekk 1. avkomspr. Eigar Ingunn Nævdal

DALASAU
Ingunn Nævdal
Modelldølen 2015015 fekk 1. avkomspremie. Den hadde 8 søner, 6 med 1.pr og 2 med 2.pr, 9
 vaksne sauer alle med 1,pr og 17 gimrer 9 med 1.pr og 8 med 2.pr.

KÅRA VÈRLAM

Tvillingar etter Eldor. Kåra 10p og 9,5p. Eigar: Nils Tveite

Poeng rekkefølge: Ætt - ullkvalitet - ullmengd - kropp x 3 = Sum
DALASAU
Tjerand Nybø
22032/ 202290676   3,5-10-9,5-9x3 = 50p
22036/ 202290677   3,5-10-10-10x3 = 53,5p

Ingunn Nævdal
20001/ 202290659   6-8,5-9,5-10x3 = 54p
20003/ 202290656   4,5-9-9-9x3 = 49,5p
20007/ 202290676   6-9,5-9-9x3 = 51,5p
20019/ 202290655   6-8,5-9-8,5x3 = 49p

Sigbjørn Rognebakke
20800/ 202290679   4,5-9,5-9,5-8x3 = 47,5p
20804/ 202290678   3,5-9-9-8,5x3 = 47p Svart

Kjetil Skjervheim
20035/ 202290652   3,5-10-10-10x3 = 53,5p
22608/ 202290650   4,5-9-9,5-9,5x3 = 51,5p
22594 / 202290651  4,5-9-10-10x3 = 53,5p
22597/ 202290660   7-10-10-10x3 = 57p Beste vèrlam, kvit rosett. Landslagets pr. Nr 3 hanndyr flerfarg ros.

Ove Totland
22061/ 202290675   4-8,5-9-9,5x3 = 50p

Vidar Trengereid
20036/ 202290674   6-9-10-10x3 = 55p  Nr 3, blå rosett
20039/ 202290672   6-8,5-9-8,5x3 = 49p
20029/ 202290671   6-8,5-9-8,5x3 = 49p
20038/ 202290673   6-9-9-10x3 = 54p  Svart e Bergfast (semin)

Nils Tveite
21011/ 202290670   6-9,5-10-10x3 = 55,5p Nr 2, raud rosett
21007/ 202290654   6-10-10-9,5x3 =  54,5p Beste ull, gul rosett. Fylkeslagets pr.
21003/ 202290653   6-10-10-9,5x3 = 54,5p
21009/ 202290662   6-10-10-10x3 = 56p  Kåra eter tid.

John Ulvund
20003/ 202290669   6-10-9,5- 9x3 = 52,5p Kåra ettertid
20009/ 202290667   6-10-9,5 9,5x3 = 54p Kåra ettertid
20018/ 202290668   6-10-9,5-9x3 =52,5p  Kåra ettertid
20021 / 202290666   5,5-10-9,5-9,5x3 = 53,5p  Kåra  ettertid
20008/ 202290 ?       4,5-10-9,5- 10x3 54p  Kåra ettertid

FARGA SPEL
Stig Petter Bjørkheim
22231/ 202290686   3,5-9-9-9x3 = 48,5p  Kåra ettertid

FUGLESTAD
Vidar Trengereid
202290689               3,5-10-10-9,5x3 = 52p  Kåra ettertid

SVARTFJES
Stig Petter Bjørkheim
20038/ 202290685   3,5-10-10-9x3 = 50,5p  Kåra ettertid

 

INNMELDING 2022

Oversikt.

Dalasau: Kl 1. Vaksen vër 9. kl 2. Rispitvêr 8, kl 3. Sau m/lam 55, kl 3a. Gimre m/lam 0, kl 4. Gimre u/lam 47, kl 5. Avkomsgruppe vêr 1. Totalt dala: 120
Spelsau: Kl 1. 2. kl 3. 7, kl 3a. 7, kl 4. 6. Total spel 22.
I alt innmelde dyr: 142

Einskilde utstillar.
Rekkefølge klasser: 1-2-3-3a-4-5-sum
Dalasau
Ivar Hildal 0-1-0-0-0-0-1
Jon Møretrø 0-0-0-0-1-0-1
Tjerand Nybø 0-1-4-0-1-0-6
Ingunn Nævdal 1-2-19-0-18-1-42
Svanhilsd og Espen Rode 3-0-0-0-4-0-7
Sigbjørn Rognebakke 0-1-0-0-0-0-1
Trine Skistad 0-2-6-0-4-0-12
Kjetil skjervheim 1-0-0-0-0-0-1
Ove Totland 1-0-0-0-0-0-1
Vidar Trengereid 0-0-3-0-6-0-9
Nils Tveite 0-0-4-0-1-0-5
John Ulvund 1-1-3-0-5-0-10
Øvre Tveit Gård 0-0-5-0-0-0-5
Eileen Aasheim og Tore Rongved 2-0-11-0-7-0-20

SPELSAU
Trine Skistad 1-0-1-0 1-0-3
Avdreas Vorland 0-0-5-7-0-0-12
Eileen Aasheim og Tore Rongved 1-0-1-0-5-0-7

Nyeste kommentarer

20.01 | 07:48

Kor mykje kosta en dalasau?

05.01 | 16:09

Hei, noen kan sig meg hvor mange antall sauer farm har i Norge

05.01 | 11:14

Kjell Ove Tiller 7656 Verdal Jostein Oldervik 7580 Selbu Jan Overvik 7580 ...

26.11 | 22:01

Noen i trøndelag som har dalasau?😊