Fotoalbum

Vaksne verar: Spiss Torvedølen 2015201 til Ingunn Nævdal. Nr 2 Gullgut 2015279 til Nils Tveite. Nr 3 Rogndaln2015258 til Trine Skistad. Foto I. Hildal
Vaksne verar: Spiss Torvedølen 2015201 til Ingunn Nævdal. Nr 2 Gullgut 2015279 til Nils Tveite. Nr 3 Rogndaln2015258 til Trine Skistad. Foto I. Hildal
Vaksne verar. Nr 4 osv. Hauakallen 2015006 til A. Seljestad, 50128 Friskdølen til S. Bjørkheim, Røldal 2015262 til S. Rognebakke, Tønnvær 2013200 til A. Seljestad, 30135 Sotsuper til S. Bjørkheim. Foto I. Hildal
Vaksne verar. Nr 4 osv. Hauakallen 2015006 til A. Seljestad, 50128 Friskdølen til S. Bjørkheim, Røldal 2015262 til S. Rognebakke, Tønnvær 2013200 til A. Seljestad, 30135 Sotsuper til S. Bjørkheim. Foto I. Hildal
Rongdaln 2015258 1pr og blå rosett som nr 3 i kl vaksen ver. Eigar Trine Skistad. Foto F. Meyer
Rongdaln 2015258 1pr og blå rosett som nr 3 i kl vaksen ver. Eigar Trine Skistad. Foto F. Meyer
Torvedølen 2015201 1pr. Kvit rosett som beste vaksen ver og nasj. rosett som beste hanndyr. Eigar: Ingunn Nævdal. Foto F. Meyer.
Torvedølen 2015201 1pr. Kvit rosett som beste vaksen ver og nasj. rosett som beste hanndyr. Eigar: Ingunn Nævdal. Foto F. Meyer.
50128 Friskdølen 1 pr og grønn rosett som dalaver med best preg. Eigar Stig Bjørkheim. Foto I Hildal
50128 Friskdølen 1 pr og grønn rosett som dalaver med best preg. Eigar Stig Bjørkheim. Foto I Hildal
Gullgut 2015279 1pr. Rød rosett nr 2 vaksne verar. Guk rosett beste ullver. Eigar Nils Tveite. Foto I. Hildal
Gullgut 2015279 1pr. Rød rosett nr 2 vaksne verar. Guk rosett beste ullver. Eigar Nils Tveite. Foto I. Hildal
Røldal 2015262 Eigar Sigbjørn Rognebakke. Foto F. Meyer
Røldal 2015262 Eigar Sigbjørn Rognebakke. Foto F. Meyer
Hauakallen 2015006 1pr. Eigar Anders Seljestad. Foto F. Meyer
Hauakallen 2015006 1pr. Eigar Anders Seljestad. Foto F. Meyer
40135Sotsuper. Eigar Stig Bjørkheim.Foto F. Meyer
40135Sotsuper. Eigar Stig Bjørkheim.Foto F. Meyer
Tøvvvær 2013200 Eigar Anders Seljestad. Foto F. Meyer
Tøvvvær 2013200 Eigar Anders Seljestad. Foto F. Meyer
Oddvar Nævdal med verene sine. Foto F. Meyer
Oddvar Nævdal med verene sine. Foto F. Meyer
40135 Sotsuper til Stig Bjørkheim. Foto F. Meyer
40135 Sotsuper til Stig Bjørkheim. Foto F. Meyer
50128 Friskdølen til Stig Bjørkheim. Foto F. Meyer
50128 Friskdølen til Stig Bjørkheim. Foto F. Meyer
Vaksne verar i kvalitets rekkefølge. Foto F. Meyer
Vaksne verar i kvalitets rekkefølge. Foto F. Meyer
Rispitverar i Kvalitets rekkefølge. Foto F. Meyer
Rispitverar i Kvalitets rekkefølge. Foto F. Meyer
Nordølen 2016185 1pr (64p-ullkval 10- ullmengd 9,5-kropp 9,5). Blå rosett som nr 3 av ripitene. Eigare: I. Hildal og J. Møretrø. Foto F. Meyer
Nordølen 2016185 1pr (64p-ullkval 10- ullmengd 9,5-kropp 9,5). Blå rosett som nr 3 av ripitene. Eigare: I. Hildal og J. Møretrø. Foto F. Meyer
Dalaknut 2016122 1pr (65,5p-ullkval 9,5-ullmengd 10-kropp 10). Raud rosett som nr 2 av rispitene. Eigar Knut Rongved. Foto F. Meyer
Dalaknut 2016122 1pr (65,5p-ullkval 9,5-ullmengd 10-kropp 10). Raud rosett som nr 2 av rispitene. Eigar Knut Rongved. Foto F. Meyer
Storefjell 2016031 1pr (66p-ullkval 10- ullmengd 10- kropp 10). Kvit rosett som spiss rispit. Eigar: Nils Tveite. Foto F. Meyer
Storefjell 2016031 1pr (66p-ullkval 10- ullmengd 10- kropp 10). Kvit rosett som spiss rispit. Eigar: Nils Tveite. Foto F. Meyer
Spelemann 2016135 1pr (61p - ullkval 9- ullmengd 10- kropp 10) Kvit rosett som beste spelver. Eigar Knut Rongved. Foto F. Meyer.
Spelemann 2016135 1pr (61p - ullkval 9- ullmengd 10- kropp 10) Kvit rosett som beste spelver. Eigar Knut Rongved. Foto F. Meyer.
Himleguten 1216147 rispit 2pr (58p - ullkval 8,5 - ullmengd 8,5 - kropp 8,5) Eigar: Sigbjørn Rognebakke. Foto F. Meyer
Himleguten 1216147 rispit 2pr (58p - ullkval 8,5 - ullmengd 8,5 - kropp 8,5) Eigar: Sigbjørn Rognebakke. Foto F. Meyer
Ravnrugg 2016184 rispit 2 pr (60p - ullkval 10 - ullmengd 10 - kropp 8) Eigar: Stig Bjørkheim
Ravnrugg 2016184 rispit 2 pr (60p - ullkval 10 - ullmengd 10 - kropp 8) Eigar: Stig Bjørkheim
60028/2016149 rispit 1pr (63p - ullkval 9,5 - ullmengd 10 - kropp 10). Eigar Ingunn
Nævdal. Foto F. Meyer
60028/2016149 rispit 1pr (63p - ullkval 9,5 - ullmengd 10 - kropp 10). Eigar Ingunn Nævdal. Foto F. Meyer
Ellen Åsheim med rispitene sine. Foto F. Meyer
Ellen Åsheim med rispitene sine. Foto F. Meyer
Ellen Åsheim med rispiten Spelemann. Foto F. Meyer
Ellen Åsheim med rispiten Spelemann. Foto F. Meyer
Dei 3 beste rispitene. Foto F. Meyer
Dei 3 beste rispitene. Foto F. Meyer
Verlam til Kjetil Skjervheim. To med 10p for kropp og en med 9. Foto I Hildal
Verlam til Kjetil Skjervheim. To med 10p for kropp og en med 9. Foto I Hildal
Verlam 72316 til Kjetil Skjervheim. Ullkval 9,5 - ullmengd 10 - kropp 10.
Foto I Hildal
Verlam 72316 til Kjetil Skjervheim. Ullkval 9,5 - ullmengd 10 - kropp 10. Foto I Hildal
Verlam 70468/2017197 ullkval 10, ullmengd 10, kropp 10. Eigar Sigbjørn Rognebakke. Solgt til Grethe Hesvik
Verlam 70468/2017197 ullkval 10, ullmengd 10, kropp 10. Eigar Sigbjørn Rognebakke. Solgt til Grethe Hesvik
Verlam 71149/2017184 ullkval 10, ullmengd 10, kropp 10. Kvit rosett som beste verlam. Eigar Knut Rongved. Solgt
Verlam 71149/2017184 ullkval 10, ullmengd 10, kropp 10. Kvit rosett som beste verlam. Eigar Knut Rongved. Solgt
Verlam 70094/2017196 Ullkval 9,5, ullmengd 10, kropp 9,5. Eigar Jon Møretrø
Solgt Foto J Møretrø
Verlam 70094/2017196 Ullkval 9,5, ullmengd 10, kropp 9,5. Eigar Jon Møretrø Solgt Foto J Møretrø
3 beste verlam. Nr 1 71149 til Knut Rongved, nr 2 70010 til Jon Møretrø, nr 3 71147 til Knut Rongved
3 beste verlam. Nr 1 71149 til Knut Rongved, nr 2 70010 til Jon Møretrø, nr 3 71147 til Knut Rongved
Verlam 70010/2017189 Ullkval 10, ullmengd 10, kropp 10. Rød rosett som nr 2 verlam. Gul rosett beste ull verlam. Eigar Jon Møretrø. Solgt. Foto F. Meyer
Verlam 70010/2017189 Ullkval 10, ullmengd 10, kropp 10. Rød rosett som nr 2 verlam. Gul rosett beste ull verlam. Eigar Jon Møretrø. Solgt. Foto F. Meyer
Verlam 71147/2017183 Ullkval 9,5, ullmengd 10, kropp 10. Blå rosett som nr 3 verlam. Eigar Knut Rongved. Solgt. Foto F Meyer
Verlam 71147/2017183 Ullkval 9,5, ullmengd 10, kropp 10. Blå rosett som nr 3 verlam. Eigar Knut Rongved. Solgt. Foto F Meyer
verlam 71195/2017185 Ullkval 9,5, ullmengd 9,5, kropp 9,5. Eigar: Knut Rongved. Foto F Meyer
verlam 71195/2017185 Ullkval 9,5, ullmengd 9,5, kropp 9,5. Eigar: Knut Rongved. Foto F Meyer
Verlam til Nils Tveite. Foto F Meyer
Verlam til Nils Tveite. Foto F Meyer
Verlam til Oddmund Hildal. Foto F. Meyer
Verlam til Oddmund Hildal. Foto F. Meyer
Lam til Ingunn Nævdal. Foto F Meyer
Lam til Ingunn Nævdal. Foto F Meyer
Verlam til Anders Seljestad. Foto F Meyer
Verlam til Anders Seljestad. Foto F Meyer
Grethe Hesvik fekk blå rosett for saulammet 71032. Foto F Meyer
Grethe Hesvik fekk blå rosett for saulammet 71032. Foto F Meyer
3 beste hanndyr. nr 1 Torvedølen 2015201 med nasj.farget rosett. Nr 2 rispiten Storefjell 2016031 med tofarget rosett. Nr 3 verlam 71149 med tofarget rosett. Foto I Hildal
3 beste hanndyr. nr 1 Torvedølen 2015201 med nasj.farget rosett. Nr 2 rispiten Storefjell 2016031 med tofarget rosett. Nr 3 verlam 71149 med tofarget rosett. Foto I Hildal
30003 Fjordperla 1pr og bassau. Ullkval 10, ullmengd 10, kropp 10, avdrått 9,5, lam 9. Eigar Jon Møretrø. Foto J Møretrø
30003 Fjordperla 1pr og bassau. Ullkval 10, ullmengd 10, kropp 10, avdrått 9,5, lam 9. Eigar Jon Møretrø. Foto J Møretrø
40010 1pr Vik. Ullkval 10, ullmengd 10, kropp 9, avdrått 10, lam 9,5 Eigar John Refsdal. Foto J Møretrø
40010 1pr Vik. Ullkval 10, ullmengd 10, kropp 9, avdrått 10, lam 9,5 Eigar John Refsdal. Foto J Møretrø
Beste gimre, 60013 Stuttrompa, 1pr til Anders Seljestad. Foto J Møretrø
Beste gimre, 60013 Stuttrompa, 1pr til Anders Seljestad. Foto J Møretrø
Gimra 61147 Barbro 1pr og bas i region Bergen med omland. Eigar Knut Rongved. Foto J. Møretrø
Gimra 61147 Barbro 1pr og bas i region Bergen med omland. Eigar Knut Rongved. Foto J. Møretrø
Gimra 66112 var beste gimre til Stig Bjørkheim. Far til gimra er Torvedølen 2015201
Gimra 66112 var beste gimre til Stig Bjørkheim. Far til gimra er Torvedølen 2015201
Gimrer til Ingunn Nævdal. 3 fekk 1pr og 2 fekk 2pr. Gimrene er etter Fjordgut 2011227 med 1 avk.pr. Foto J Møretrø
Gimrer til Ingunn Nævdal. 3 fekk 1pr og 2 fekk 2pr. Gimrene er etter Fjordgut 2011227 med 1 avk.pr. Foto J Møretrø
Dommere: Frå v. Torbjørn Nordmark, Kjell Einar Bø og John Ulvund. Foto F Meyer.
Dommere: Frå v. Torbjørn Nordmark, Kjell Einar Bø og John Ulvund. Foto F Meyer.

Nyeste kommentarer

20.01 | 07:48

Kor mykje kosta en dalasau?

05.01 | 16:09

Hei, noen kan sig meg hvor mange antall sauer farm har i Norge

05.01 | 11:14

Kjell Ove Tiller 7656 Verdal Jostein Oldervik 7580 Selbu Jan Overvik 7580 ...

26.11 | 22:01

Noen i trøndelag som har dalasau?😊