INFO TIL MEDLEMMER

Modelldølen 2015015 fekk 1.avkomspr. Eigar Ingunn Nævdal. Bilete er frå 2020.

PÅ denne sida vil du som medlem finne det meste av informasjon frå styret til medlemmene. Andre kan også her finne nyheiter frå laget vårt.

26.01.23
Ja så er vi inne i jubileumsåret. Laget vårt vil markere dette ved å gi ut et jubileumsskrift om vi klarer det økonomisk og arrangere en jubileumsutstilling. I skriftet er det planen å ta med innmeldingene til utstillingen. Her har vi tenkt å ta med alle ? værer i laget. Det betyr ikke at en må møte på sjået med dei, men vi ønsker dette for å ha en dokumentasjon over dalaslekter vi har i laget.

30.12.2022
Firmaet  som har administrert denne heimesida er blitt solgt til et større firma. Dette medfører at alle operasjoner er anderledes enn tidligere. Derfor vil det ta tid før jeg behersker dette.

02.11.2022
DØMMING AV GIMRER KL. 4
Til årsmøte i Landslaget i år hadde vårt lag et forslag om strengere dømming av gimrer. Grunnen til dette var utviklingen de seinere åra med at nesten alle får 1.pr. Opptelling viste at i de 3 siste åra hadde 95% fått 1.pr. Vårt forslag innebar at for å få 1.pr måtte gimra ha 10p for kropp og 9,5p i ullkvalitet. Årsmøte gikk inn for en stengere dømming, men ville ha krav om 9p for kropp og  det samme for ullkvalitet.

Nå er noen av resultatene fra i år kommen, og hva viser så de?  Vestland/ Voss: 51 dømt, 31 fikk 1.pr og 20 fekk 2.pr. Dette tilsvarer 61% med 1.pr. I 2021 var det 73% med 1.pr. Det viste seg at mange fikk 2.pr da de ikke klarte 9p i ullkvalietet.

På Toten fikk nær 100% 1.pr i 2021 og det same i 2022  med 97% (36 av 37). Altså hadde innskjerpinga her ingen effekt

Hva er så grunnen til den store forskjellen mellom vest og øsst, 61% mot 97%. Lite sannsynlig at det er noe særlig kvalitetsforskjell, i alle fall ikke når det gjelder ullkvalitet. Da står en igjen med at dømminga er ulik i vest og øst. Dette må jo styret i L få gjort noe med.

22.10 2022
Modelldølen 2015015
Den vart stilt i avkomsklasse vèrar og fekk 1. avkomspremie. I avkomsgruppa var det 6 vaksne vèrar som alle har 1.pr, 2 rispitvèrar ein med 1.pr og ein med 2.pr, 9 vaksne sauer alle med 1.pr og 17 gimrer 9 med 1.pr og 8 med 2.pr.
Modelldølen kom til Nils Tveite i 2018 og var hjå han i 2 sesongar og blei der far til mange flotte dyr mellom anna Nilsdaln 2019229 som vart beste hanndyr på utstillinga i år. I 2020 kom den vidare til Ingunn Nævdal som har nytta han på sauene sine i 2 sesongar. Ho hadde 2 rispitar og 17 gimrer etter han nå i høst + fleire kåra vêrlam og mange fine saulam.
Vèren representerar ein dalatype som ikkje er så stor og heller ikkje av den "grove" typen. Veldig nett og fint hovud og bein som ikkje er så grove. Desse trekkene ser ein særs tydeleg også på avkommet, og då spesielt på sønene.

14.10.2022
SVART DALASAU
Det har merkeleg nok ikkje vore noko tradisjon med svart dalasau her vest slik som mange andre stadar i landet, men det har nå endra seg. Det starta med at Sigbjørn Rognebakke lånte den svarte vèren Martin 2017025 (1.pr.) hausten 2020. Det gav det resultat at han satte på 5 svarte saulam og fekk kåra 3 svarte vèrlam i 2021. Eit av vèrlamma, Himlesvarten 212090614, beholdt han sjølv, eit, Martinson 212090679, seld til Grethe Hesvik og eit, Siggen 2120612, seld til Trine Skistad.
I 2022 har Sigbjørn Rognebakke satt på 3 svarte saulam og eit kåra vèrlam 202290673 etter Himlesvarten. Grethe Hesvik har satt på 6 svarte saulam etter Martinson og Trine Skistad har satt på 3 svarte etter Siggen.
I tllegg er det kome 2 svarte gjennom semin. Ein  sau , nå i 2022,  etter Gløt Birkeblom til Grethe Hesvik, og eit vèrlam 202290673 etter Bergfast til Vidar Trengereid. Dette lammet er seld til Trine Skistad.
Då blir stoda i 2023 når det gjeld svart dalasau:
2 vaksne vèrar etter Martin. Siggen (Skistad) og Martinson (Hesvik)
2 rispit vèrar , ein etter Himlesvarten (Rognebakke) og ein etter Bergfast (Skistad)
6 vaksne sauer, 5 etter Martin (Rognebakke) og ein etter Gløt Birkeblom (Hesvik)
12 gimrer, 6 etter Martinson (Hesvik), 3 e Himlesvarten (Rognebakke) 3 e Siggen (Skistad)
I alt 22 dyr.

 

09.10.2022
Heimedømming hjå Svanhild og Espen Rode.
Dommer var Nils Tveite og Jon Møretrø var sekretær. Dei bur på Voss og har heldt på i nokre år med å kryssa fram dalasau, og i år for fyrste gong kunne dei syna fram 4 reinrasa gimrer. Dei har i prosjektet sitt nytta  gode vèrar: Trump 2017186 frå K. skjervheim, Stabbdølen 2018232 frå K. Skjervheim, Sagenson 2029219 frå John Ulvund og Liaguten 202090576 frå N. Tveite. Dei har i år kjøpt inn Perledølen 202090566 frå John Ulvund og Tyssedølen 202090561 frå Ove Totland. Dei har i tillegg  planar om å nytte semin no i haust. 

Dei synte fram 2 vaksne verar, Liaguten som fekk 1.pr og Tyssedølen som fekk 2. pr. Liaguten var ein stor og flott dalavèr. Av dei 4 gimrene fekk ei 1.pr og 3 fekk 2.pr.

Om nokre år står det 70 reinrasa dalasauer på garden, og blir då den desidert største besetniga med dalasauer i laget. Ein så stor besetning vil bli særs viktig med tanle på avl og arvemateriale.

09.10. 2022 Lagt ut nokre reultat her på heimesida og meir kjem når heimedømmin.ga er ferdig. Då blir fullstendig resultat sendt til alle medlemmene.

03.10.22
Heimedømming hjå Trine Skistad
Dommere var Nils Tveite, John Ulvund og Andreas Vorland. Jon Møretrø var sekretær. Trine stilte med 6 vaksne dalasauer der 5 fekk 1.pr og ein fekk 2.pr. I tillegg stilte ho med 3 dala-gimrer som alle fekk 1.pr. Ho fikk også dømt ein vaksen farga spelsau som fekk 1.pr og ei spelgimre som fekk 1.pr.
Av dalasauene hadde 3 av dei trillingar og 3 hadde tvillingar. Far til lammene var rispitane Siggen (svart) og Nils som begge fekk 1.pr på Voss. Alle lammene var svært store (over 50kg) og fine, så alle sauene fekk 10 poeng for avdrått. Av dalagimrene som alle fekk 1.pr var det  tvillingar(10001 og 10002)  som var spesielt flotte og hadde svært god ull. 

Trine har holdt på i nokre år for å få fram rein dalasau. I dette prosjektet har ho nytta nokre av dei beste vèrane i fylke, og dette har gitt eit flott resultat. Ho har nå ein veldig fin og produktiv dalabesetning.

03.10.2022
Lagt ut ei mengde bilete både frå utstillinga på Voss (vèrar og vèrlam) og frå heimedømdømminga (sau og gimre) Du finn dei under "Foto utstilling 2022"

23.09.2022
Velkommen til utstillinga i ridehallen ved Voss videregåande skule sundag 25.09 frå kl 10.

23.09.2022
Legger ut bilete frå utstillinga under "Foto utstilling 2022". Nokre få lagt ut.

14.09.22
Heimedøøing hjå Ingunn Nævdal, Trine Skistad og Eileen Aasheim/Tore Rongved vert tirsdag 20.09. 

09.09.22
Heimedøming av hodyr er plamlagt til 19,20 og 21 .09. Desse er Sotra (Vorland), Askøy (Øvre Tveit Gård), Osterøy (Aasheim/Rongved og Skistad), Bergen/Haukeland (Nævdal), Samnanger (Trengereid), Voss (Rode), Myrkdalen (Tveite og Møretrø)), Røldal (Nybø), Vik (Ulvund) Domarar av hodyr vert: Andreas Vorland, Kjell Einar Bø, John Ulvund, Ivar Hildal og Nils Tveite.

07.09.22
Du kan nå melde inn vèrlam til kåring søndag 25.09 på Voss. Opplysniner som trengs til kvart lam: Rase, ørenr, far, mor, burd og vekt. Sendes til Jon Møretrø e.post adr jomoeret@gmail.com eller melding 47298260. Siste frist er torsdag 22.09.

07.09.22
Katalogen som dekker alle utstillingene i landet finner du nå på www.reinrasasau.com.

18.08.22
Adressen til heimesida for "Landslaget for reinrasa norsk sau" er www.reinrasasau.com 
Her finner du informasjon fra styret i landslaget. Katalogen for 2022 vil bli lagt ut her så snart den er ferdig trykt.

12.07.22
Innmeldingsoversikt er nå lagt ut under hovedside "Utstilling/sauesjå" og underside "2022"

27.06.22
Innmeldingane er nå klare og sende vidare. 15 medlemmer har meld inn 142 dyr. Herav 19 vêrar, 62 sau med lam og 60 gimrer. Det er også meld inn ei avkomsgruppe vêr. Alle medlemmene i laget har fått tilsend alle innmeldingane. Dei vil også bli lagt ut her på heimesida etter kvart.

17.06. 22
Av dei 19 som svarte på sp. ang NSG, svarte 13 at dei var medlem.

02.06.22
Er sendt ut e-post til medlemmene med spørsmål om medlemsskap i NSG.

23.05.22
Sendt e-post til medlemmene ang innmelding til årets utstilling/sjå.

21.05.22
Rapport frå Tjerand Nybø
Lemmimgen er ikkje heilt ferdig, men det er 15 vaksne dalasauer som har lemt og fått 31 levande lam. Lemminga har gått nokså bra, men det har vore litt feilstillinger. Veldig nøgd med lammetalet, fleirtalet har fått 2 lam. Har brukt eigenprodusert ver 1040 Lonadølen 212090676.

18.05.22
Innmelding til utstillinga 25.09
Om ikkje lenge blir det sendt ut ein e-post med orientering om innmeldinga. Fristen for innmelding er 15 juni.

18.05.22
Rapport fra Ingunn Nævdal
Paret 23 sauer i høst,17 stk med Modelldølen og 6 med Alexander. 1 sau ikke drektig. Av de 22 fwkk 4 trillinger, 17 tvillinger og 1 ett lam. Det har vært en del feilstillinger på lammene. Noen ballengs, noen setefødsler, men de fleste kom riktig. Av gimrene fekk 3 tvillinger og 2 fekk ett lam. Alle lammene lå riktig og lammingen gikk fint. Har mange fine lam etter begge værene.
Har nå slept ut alle. Værene her heime og sauene på beite i Ytre Arna.

09.05.22
Rapport fra Øvre Tveit Gård på Askøy
Kjøpte 5 gimrer av Ingunn Nævdal høsten 2021. 4 av disse har fått tvillinger og den 5 te har ikke lemmet enda. 4 saulam og 4 værlam. Prinsen 2017196 1pr er far til lammene. Lemmingen har gått fint, alle har lemmet uten hjelp. Se bilder under "FOTO 2022"

09.05.22
Rapport frå Knut Jarle Norheim
Har brukt veren 00010/202090594 1pr som vi kjøpte av Ingunn Nævdal. Det har vore ein god ver. ingen feilstillingar og 2 lam per søye. Fått i alt 8 saulam etter denne veren. Har ei søye igjen som ikkje har lemmet ennå.

05.05.22
Rapport frå Trine Skistad.
Har brukt Rognebakken (svart 212090612 K:9,5p f. h. S. Rognebakke) og Tveite-veren (212090668 f.h. N. Tveite). Store fine lam, veldig kvikke etter begge verane. Eit firlinglag og 3 trillinglag etter Rognebakken og det samme etter Tveite-veren. Resten fekk tvillingar. Ein svart firling, 3 svarte trillingar og 1 svart tvilling. No er lamma 3dje generasjon med dalaverar, og var jo ein del dala i nokre av sauene frå før. Alle går med lamma sine, men hjelper til med flaske på noen. Av 23 vaksne fekk eg 58 lam, ingen daufødde og ingen daua. Avliva eit spellam pga sykdom. Gjekk utruleg bra i lamminga. Sjå bilde runder sida " Foto 20 22".

18.04.22
Medlemsliste (førebels) for 2022 er lagt ut her under "MEDLEMMER". 28 medlemmer som er ny rekord. Noen få har ikkje betalt kontingent så langt, derfor førebels.

11.04.2022
Send bilder frå lamminga til heimesida. Mob: 47298260
06.04.2022

Svanhild og Espen Rode Voss har dalavêren Sagenson 2019219 til sals. Den er 3 år og fekk 1.pr som rispit på Voss i 2020 med 8,5p i ullkvalitet og 9p for kropp. Interesserte tar kontakt med Rode på mob: 95206623

31.03.2022
SEMIN
Myrkstabben  202090547 til John Ulvund blir ein av to seminvêrar som Landslaget innstiller. Då er det opp til NSG å godkjenne den, noe som er normalt. Må vel også gjennom ulike blod- og sædprøver. Vêr nr 00027/2020900595 til Ingunn Nævdal blir ein av to reservar. Godt jobba av Stig Bjørkheim som har fått dette i stand.

23.03.2022
DOMARKURS
Laget vårt treng fleire godkjende domarar. Blir sannsynlig kurs i samband med døminga til hausten. Er du interessert gje beskjed til Jon mob 47298260, e-post jomoeret@gmail.com
A
v 23 godkjende domarar på landsplan er 0 kvinner. Oppfordrer derfpr våre kvinnelege medlemmer til å bli domarar.

23.03.2022
VAKSEN VÊR TIL SALS
Vêr nr 00027/202090595 fødd 2020 hjå Ingunn Nævdal 1pr Voss 2021 (10p for ull og 9p for kropp. Far: 80039/2018163 1pr (seminvêr). Mor 1pr f.h.I Nævdal.
Hvis interesse kontakt Ingunn Nævdal mob 46469130.

17.03.2022
VAKSEN VÊR TIL SALS.
MODELLDØLEN 2015015 har fått 1.pr fleire gonger, og vart i 2019 kåra til beste hanndyr under sjået på
Voss. Den har ei rekke 1.pr søner og døtre. Sjå bilde frå 2019. Eigar Ingunn Nævdal.
Hvis intereese kontakt henne på mob: 46469130

17.03.2022
ÅRSMØTE LANDSLAGET FOR REINRASA NORSK SAU. VALG
Leiar (ny): Torbjørn Nordmark Rogaland
Styremedlemmer: 
Eileen Aasheim (ny) Leiar vårt lag.
Olav Tiller (ny) Trøndelag
Ola Gløtvold Innlandet
Gudmund Tønnessen Agder
Vara: Stig Bjørkheim frå vårt lag og Odd Birkeland.

14.02.2022
DØMMING AV GIMRER UTEN LAM. (Kl.4)
Gimrer blei før dømde ut frå eit heilskapssyn av kropp utan å gje poeng. Dette har framleis vore praksis, men i tillegg skal ullkvaliteten nå vurderas.
For lenge sidan var det å få 1.pr på  ei gimre særs sjeldan, kanskje at 5 % fekk det. Nå er det blitt slik at på landsplan får 95% (hjå oss ca 80%) denne graden  utan at ein kan sikkert peike på at kvaliteten er blitt betre. Dette er uheldig på mange plan, og difor sende vårt lag inn endringsforslag til årsmøte i Landslaget. Me foreslo at for å få 1.pr måtte ei gimre ha ein kropp som blei vurdert tilsvarende 10p og ullkvalitet tilsvarende 9,5 p. Ut frå dette hadde me rekna med at omlag 1 av 6 då ville få 1.pr. Dette synes årsmøte var altfor strengt og satte grensen til tilsvaende 9 p både for kropp og ullkvalitetfor for å få 1.pr. Med desse grensene meiner me at %-en med 1.pr framleis vil bli høg sjølv om det blei sagt at ein skulle tilpasse dømminga den som vert gjort på dei offentlege kåringane. 9 poeng under offentleg dømming er strengare enn 9 poeng etter vår praksis. For 2.pr er kravene for ull og kropp 8 p, og for 3.pr 7poeng.

13.02.2022
Vårt medlem, Nils Tveite blei utnemnt til æresmedlem i Landslaget for reeinrasa norsk sau på årsmøte for Landslaget på Hamar 12.03. Me gratulerer. Sjå bilde under "Foto 2022.

07.03.2022
Domarar på utstillinga sundag 25.09 vert dei same som i 2021 nemleg Odd Birkeland, Kjell Einar Bø og Ivar Hildal.

04.03.2022
Årsmøte i Landslaget for reinrasa norsk sau haldes laurdag 12.03 på Hamar. Våre utsendingar er Ivar Hildal og Nils Tveite. I tillegg møter Stig Bjørkheim frå vårt lag som styremedlem. Vårt styre har sendt inn fleire forslag til endringar. Me kjem tilbake til desse etter årsmøte.

27.02.2022
SEMINKANDIDAT NY
Myrkstabben 202090574 er foreslått frå vårt lag til semin for 2022. Den er fødd hjå Kjetil Skjervheim og seld som lam til John Ulvund. Som lam blei den kåra med 10 poeng både på ull og kropp. Som rispit i 2021 fekk den igjen 10p både på ull og kropp og vart kåra til beste ullvêr og vêr med best daøapreg.

21.02.2022
Dalasemin 2021/22
Fjordkar 201909057  59 doser, Nævdal 201808039  35 doser, Rapp 201601842  31 doser, Bergfast 201808023  20 doser, Haugdølen 201808035 19 doser,

12.02.2022
Har du som medlem ynskje om å kjøpe eller selge ein vêr eller vêrlam så ta kontakt med Jon , tlf 47298260, e-post jomoeret@gmail.com, så skal eg legge ut ynskje her.

03.02.2022
Jon Møretrø blir ansvarleg i styret for innmeldinger til sjået i 2022.
Andreas Vorland blir ansvarleg i styret for å koordinere dømminga av hodyr i 2022.

03.02.2022
Utstillinga i år ser ut til å bli sundag 25 september i ridehallen ved Voss videregåande skule (Jorbruksskulen)

15.01.2022
På årsmøte i laget 25.10.2021 blei det vedteke å endra satsane for kontingent. Me har fått signaler om at kontingenten me betalar vidare til Landslaget blir auka i 2022. Difor fant årsmøte at det var rimeleg å endra på den også hjå oss. Satsane for 2022 blir difor slik:

Dei som ikkje har sau er kontingenten uendra og fortsatt 300 kr.

Dei som har sau får ein kontingent på 500 kr. Dette beløpet inkluderer innmeldingavgift til årets utstilling.

Nokre av medlemmane betalte for mykje i kontingent i 2021. Dette beløpet blir sjølvsagt trukke frå i 2022.

Det blir sendt ut faktura ang kontingent til medlemmene. Merk at kontonummeret er endra. Det nye finner du her.

35204503166

 

20.01.2022
Jon tar gjerne i mot bilder til heimesida. Fint om du gjev nokre oppålysningar i tilknyttning til bildene. Send til 47298260 eller jomoeret@gmail.com

03.01.2022
I og med at laget har fått ny kasserar, Tjerand Nybø, har leget også fått nytt kontnummer.

35204503166

08.12.2021
Frå 01.01.2022 får laget 3 nye medlemmer som alle starter opp eller nyleg har startet opp  med dalasau. Styret ønsker dei velkomen.Desse 3 er:
Jonathan Jordalen frå Vik i Sogn
Øvre Tveit Gård v/ Stig - Andre Solheim frå Askøy
Stig Henning Rasmussen frå Askøy

02.12. 2021
Laget vårt har fått nytt styre som blei valt på årsmøte 25.10.2021
Leiar: Eileen Aasheim mob: 92319677 e-post: eilaa@online.no
Kasserar: Tjerand Nybø mob: 92652965  e-post: katiogtjerand@gmail.com
Sekrerter: Andreas Vorland  mob: 93091155  e-post: andreas-vorland@hotmail.com
Styremedlem: Ivar Hildal  mob: 97581015  e-post: ivar.hildal@ullensvang.kommune.no
Styremedlem: Jon Møretrø mob: 47298260  e-post: jomoeret@gmail.com

02.12. 2021
Vårt medlem Stig Petter Bjørkheim er rykket opp frå vara til styremedlem i Landslaget for reinrasa norsk sau. Flott at me får ein innafor som kan fremja våre saker.

Nyeste kommentarer

20.01 | 07:48

Kor mykje kosta en dalasau?

05.01 | 16:09

Hei, noen kan sig meg hvor mange antall sauer farm har i Norge

05.01 | 11:14

Kjell Ove Tiller 7656 Verdal Jostein Oldervik 7580 Selbu Jan Overvik 7580 ...

26.11 | 22:01

Noen i trøndelag som har dalasau?😊